Veel positieve inbreng tijdens online inwoners bijeenkomst van Gemeentebelangen Noordenveld over Peize en Altena
1.Apr.2021
Veel positieve inbreng tijdens online inwoners bijeenkomst van Gemeentebelangen
Noordenveld over Peize en Altena

 

Gemeentebelangen Noordenveld kijkt met een goed gevoel terug op de online-inwonersbijeenkomst
over de dorpen Peize en Altena. De fractie van Gemeentebelangen legt graag haar luisterend oor bij
de inwoners van Noordenveld en in tijden van Corona gaat dat net even anders dan normaal. En dus
maakten de Peizer raadsleden Richard Veurman, Jan ten Hoor en Jarco Westerhof de digitale
verbinding via Zoom om te praten over de locatie oude Eskampenschool, het centrum van Peize en
de Tichelwerk in Altena. Van de drie onderwerpen die werden besproken, is de locatie van de oude
Eskampenschool/ Dorpshuis Peize en ook Tichelwerk in Altena, in beeld als mogelijke
inbreidingslocatie en de verwachting is dat het college van B&W dit binnenkort zal verkennen.

 

Locatie oude Eskampenschool
Veruit de meeste insprekers opteerden voor ontwikkeling op het terrein, eventueel in combinatie
met een verhuizing van het dorpshuis richting de scholen of het nieuw te bouwen Sporthuis Peize.
Appartementen voor senioren werd door de meeste mensen genoemd, waarbij een groene
uitstraling van het gebied behouden dient te blijven, vergelijkbaar met de Peizerborg aan de Woert in
Peize. Maar ook Tiny houses, een buurttuin en uitbreiding van het beweegpark kwamen ter sprake.

 

Centrum Peize
Nee, een overdekt winkelcentrum in Peize gaat de inwoners wat te ver. Behoud vooral wat je hebt,
kijk of verfraaiing van puien van winkels een mogelijkheid is en creëer meer ruimte voor mensen om
elkaar te ontmoeten. Dorpsbelangen Peize gaf verder aan dat er plannen liggen om de Brink te
ontwikkelen en dat het nu wachten is op de gemeente om groen licht te krijgen voor dit project.
Verder kwam verkeersveiligheid in het centrum aan bod. Zo werd het parkeren aan de Hoofdstraat
(tussen de Kerstraat en Esweg) genoemd als storend en maakt men zich enigszins zorgen over de
toenemende verkeersdrukte, door ontwikkeling van het dorp en vraagt men daardoor aandacht aan
de slechte staat van de Hoofdstraat.

 

Tichelwerk Altena
Een natuurspeelplaats met historische elementen passend bij het dorp Altena, uitbreiding van het
Tolnersbos en het ontwikkelen van woningbouw. Deze onderwerpen brachten verschillende
insprekers naar voren over een eventuele ontwikkeling aan de Tichelwerk in Altena. De
belangenvereniging Altena merkte op dat woningbouw op deze plaats al zo’n 30 jaar geleden ter
sprake kwam maar er destijds door de provincie een stop op werd gezet. ‘’Wellicht een geschikte
plaats voor starters die graag in Altena willen wonen, maar dan wel graag met stenen die passen bij
de groene omgeving’’, was een opmerking van een bewoner aan de Boerlaan.

 

Kibbelingen
Hoewel de wensen en ideeën over de in te vullen gronden uiteenliepen was het iedereen het over
een ding eens; het sociale dorpsgevoel mag wel wat versterkt worden. Misschien wordt het extra
gemist in tijden van Corona. Het contact met de bewoners van de Hoprank wordt bemoeilijkt door
het plaatsen van een heg. En met het plaatsen van een simpel bankje op de brink in Peize waar men
gezellig de op de weekmark gekochte kibbelingen kan oppeuzelen, zou een wens van veel inwoners
al in vervulling kunnen gaan.