Noordenveld presenteert elf mogelijke woningbouwlocaties
31.Mar.2021
Verkenning naar elf mogelijke locaties voor woningbouw

 

Burgemeester en wethouders hebben elf locaties vastgesteld om te verkennen of toekomstige woningbouw daar mogelijk is. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘inbreidingslocaties’: locaties binnen de bebouwde kom die niet bebouwd zijn of waar bebouwing gesloopt kan worden om daar twee of meer woningen te bouwen.

 

Het college stelt voor de volgende locaties te gaan verkennen:

 


 • Roden:             locatie voormalige gymzaal Floralaan en hoek Spijkerzoom/Floralaan;


‘De Oksel’ (gronden tussen Maatlanden en De Zulthe)

locatie huidige gemeentewerf en locatie brengstation


 •  

 • Nieuw-Roden: Langewijk/Bisschopswijk

 •  

 • Peize:              dorpshuis Esweg en de naastgelegen grond locatie gemeentewerf •  

 • Norg:               locatie Nassaucollege, inclusief omliggend gebied locatie gemeentewerf •  

 • Altena:             Tichelwerk

 •  

 • Veenhuizen:     locatie oude supermarkt

 •  

 • Lieveren:          Noordveldweg


 

Participatie belangrijk in verkenning

De vraag naar woningen in Noordenveld is vele malen groter dan het huidige aanbod. Vooral in Roden en Peize is een grote behoefte aan woningbouw. Wethouder Henk Kosters zegt hierover: “wij gaan er vanuit dat er alleen al 460 extra woningen gebouwd moeten worden in Roden en Peize om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom zijn wij op zoek naar geschikte locaties om woningen te bouwen. De elf locaties zijn gebieden die wij naast de mogelijke toekomstige woningbouw in Roden-Zuid willen verkennen. Wij gaan deze verkenning niet alleen doen. Het is de bedoeling voor elk van de locaties een participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden te doorlopen. Bovendien moeten er voor elke locatie ook nog allerlei onderzoeken gedaan worden.”

 

Gemeenteraad moet nog instemmen

Het verdere proces inclusief participatie en communicatie wordt per locatie verder uitgewerkt als de raad heeft ingestemd met het verkennen van de elf locaties. Naar verwachting bespreekt de raad het voorstel over de inbreidingslocaties nog voor de zomer.