Warmtevisie Noordenveld: ook uw wijk gaat van het aardgas af
29.Mar.2021
Warmtevisie Noordenveld: ook uw wijk gaat van het aardgas af


Gemeente Noordenveld wil van het aardgas af en overstappen op hernieuwbare vormen van energie. Dat past bij onze ambitie voor een klimaatneutraal Noordenveld in 2040. Dat gaat stap voor stap. De Warmtevisie Noordenveld is hierin belangrijk. Deze toont per wijk alternatieve manieren om warmte op te wekken. De Warmtevisie ligt vanaf 29 maart ter inzage zodat inwoners hun mening kunnen geven.


 

Warmtevisie gemaakt samen met inwoners

Wonen zonder aardgas is beter voor het klimaat en levert inwoners uiteindelijk ook meer comfort op. Het geeft een lagere energierekening en zorgt voor een betere leefomgeving voor toekomstige generaties. De Warmtevisie beschrijft in stappen hoe woningen in Noordenveld aardgasvrij worden. Het plan is gemaakt door de gemeente, energiecoöperatie Noordseveld, woningcorporaties Actium, Woonborg en Woonzorg en netbeheerder Enexis. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de Warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. Dat vervolg begint met de inspraak.

 

Kirsten Ipema, wethouder Duurzaamheid: De warmtevisie is een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. Een toekomst waarin we duurzame, hernieuwbare energie gebruiken. We vinden het belangrijk dat onze inwoners een rol hebben in de energietransitie. Het gaat immers over hun woningen en leefgebied.”

 

Meepraten over uw wijk: laat de gemeente weten wat u denkt over de Warmtevisie

Vanaf 29 maart 2021 ligt de Warmtevisie t/m 10 mei (zes weken) ter inzage in het gemeentehuis te Roden. De Warmtevisie is ook op de website van de gemeente te lezen. Als inwoner van Noordenveld kunt u in deze periode op verschillende manieren uw mening over de Warmtevisie geven.

 

Warmtevisie borduurt voort op Energieke Buurten

In het project Energieke Buurten is de gemeente sinds 2018 met inwoners en lokale energiecoöperatie Noordseveld aan de slag met verduurzaming van de wijken. Na vaststelling van de Warmtevisie gaan zij samen met deze wijken wijkuitvoeringsplannen maken. Hierin staat hoe de Energieke Buurt van het aardgas afgaat en wat alternatieven zijn om de woningen te verwarmen. Om dit gestructureerd op te pakken, hebben gemeente Noordenveld en energiecoöperatie Noordseveld een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Samen vormen zij projectbureau Energieke Buurten. Projectbureau Energieke Buurten is op dit moment samen met inwoners actief in Roderwolde en omliggende dorpen, Peize Kortland en Norg-West.

 

Jeroen Niezen, voorzitter energiecoöperatie Noordseveld: “Energiecoöperatie Noordseveld bestaat uit een groep betrokken inwoners van gemeente Noordenveld. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons aansluiten. We werken aan energiebesparing en aan projecten met zonnepanelen, en zorgen zo dat de inwoners van Noordenveld mee kunnen doen aan de energietransitie. Door deze samenwerking met de gemeente in het Projectbureau Energieke Buurten, kunnen we sneller overleggen en acties ondernemen. Waarbij de expertise van zowel ons als de gemeente wordt ingezet. We zien ernaar uit en hopen u te spreken!”