Hoe staat het ervoor met de kerkgebouwen in Noordenveld
25.Mar.2021
Hoe staat het ervoor met de kerkgebouwen in de gemeente? Waar worden ze voor gebruikt? En wat kunnen we ermee in de toekomst? Het zijn een aantal voorbeelden van vragen over religieuze gebouwen die de gemeente Noordenveld graag beantwoord wil hebben.


En daarom laat de gemeente een kerkenvisie opstellen, een onderzoek naar alle vijftien kerken in Noordenveld. Het Rijk stelt 25.000 euro beschikbaar voor dit onderzoek.

 


Aangezien steeds meer kerken niet meer gebruikt worden waarvoor ze van oudsher voor bedoeld waren, zitten veel gemeenten met de vraag of de gebouwen moeten blijven staan en zo ja, wat voor invulling ze eraan moeten geven. Sloop is een optie, maar een nieuwe functie voor het gebouw vinden ook. De kerkenvisie moet voor de hele gemeente Noordenveld duidelijkheid geven.

 

In zo'n kerkenvisie staan ideeën over hoe de gemeente in de toekomst omgaat met kerkgebouwen. Zowel oude als nieuwe, maar ook monumentale en niet-monumentale kerken. Zo moet er bijvoorbeeld nagedacht worden over welke gebouwen daadwerkelijk de kerkfunctie blijven houden en welke leegstaande kerken een andere functie krijgen. Ook ook moet omschreven worden hoe je het gesprek aangaat over de mogelijke sluiting of verkoop van kerkgebouwen.

 


Het Rijk heeft een potje met geld voor gemeenten die dit soort onderzoek willen laten doen. Het gaat om een bedrag van 25.000 euro waarvoor Noordenveld nu een aanvraag heeft ingediend. Volgens de gemeente is sloop vaak de gemakkelijkste optie bij functieverlies van een kerk, maar met deze visie moet breder gekeken worden.

 

"De maatschappelijke wens om gebouwen te bewaren is vaak groot. En kerken worden als gebouw maatschappelijk breed gewaardeerd. Omdat het mooie oude gebouwen zijn of vanwege de kenmerkende architectuur bij nieuwere kerkgebouwen", aldus de gemeente in haar plan.

 

De gemeente laat een bedrijf van buitenaf de kerkenvisie maken. Dat moet in de tweede helft van dit jaar gebeuren. Bron RTV Drenthe