Omwonenden Oude Velddijk 26 Peize voelen zich niet serieus genomen door de gemeente
23.Mar.2021
OMWONENDEN OUDE VELDDIJK 26 PEIZE (EN VELE PEIZENAREN MET HEN) ZIJN BOOS EN VOELEN ZICH NIET SERIEUS GENOMEN DOOR DE GEMEENTE

 

De gemeente heeft nl. plannen om het perceel Oude Velddijk 26 van ruim een halve
hectare groot, vol te zetten met circa 20 zogenaamde levensloopbestendige woningen in
een hofvorm. Er is onder de omwonende geen draagvlak voor intensieve bebouwing.
Het steekt de omwonenden, die zich verenigd hebben in de “Belangengroep Oude Velddijk
26”, dat de gemeente nagelaten heeft omwonenden in een vroeg stadium te horen over de
plannen van de gemeente. Dit was al in 2011 door de gemeente toegezegd. Er was toen
nog geen corona, dus waarom is dit niet gebeurd? Uiteindelijk hebben omwonenden zelf
moeten verzoeken om een gesprek met de gemeente. De gemeente was toen al in druk
overleg met een Knarrenhofgroep van buiten Peize. Omwonenden voelen zich bedonderd
en zijn boos.

 

Ook heeft de belangengroep forse kritiek op de enquête die de gemeente gehouden heeft
over het perceel aan de Oude Velddijk 26. De vragen in deze enquête gingen over o.a.
levensloopbestendige woningen, en het is dan ook niet verwonderlijk, dat dit ook uit de
enquête komt.

 

Uit het ‘woningmarktonderzoek Noordenveld 2020-2030’ blijkt trouwens dat er in
Noordenveld helemaal geen vraag is naar extra levensloopbestendige woningen of wonen
in een hofje. Bovendien zullen deze woningen vooral ingenomen worden door mensen van
buiten Peize, en voor veel Peizenaren, met name Jongeren en ouderen onbetaalbaar zijn.
Het weiland, waarop grootschalig gebouwd zal worden, behoort tot het beekdalgebied van
de Grote Matssloot/ Schipsloot. Paarden en weidevogels vinden hier hun voedsel. Evenals
ooievaars, (witte zilver) reigers, buizerds, konijnen, hazen, fazanten en vleermuizen. Een
open, groen cultuurhistorisch waardevol gebied mag niet opgeofferd worden voor huizen !
Het wordt al zo moeilijk gemaakt voor met name genoemde dieren !

 

De “Belangengroep Oude Velddijk 26” is daarom onlangs een petitie gestart onder de
slogan “Rust, ruimte en groen in Peize”. Hierbij wordt Peizenaren de keus voorgelegd voor
bebouwing aan de Oude Velddijk 26 in de vorm van 1 woonhuis of bebouwing van 2-
onder-en kap, en het weiland erachter de natuur z'n gang laten gaan. Houd het perceel
van de Oude Velddijk 26 ruimtelijk en groen! In de korte tijd dat deze petitie loopt is deze
petitie nu ruim 422x ondertekend.

 

Het resultaat van deze petitie zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot contactpersoon Daniël Daalmeijer 06-
22996898