Voortgang bouwplannen Roden-Zuid: beperkte raadpleging inwoners via internet is geen participatietraject.
22.Mar.2021
Begin november 2020 heeft Lijst Groen Noordenveld laten weten dat de gemeentelijke plannen voor Roden-Zuid een grote fout zijn. Een weg door de groenstrook in Roden en door het gebied tussen Roden en Roderesch is slecht voor de leefbaarheid. Al vele jaren blijft het aantal inwoners in Noordenveld ongeveer gelijk of het daalt licht. Woningbouw in de groene ruimte verandert daar niets aan. Er wonen alleen minder mensen in een woning. De meeste vraag is naar kleine woningen vlakbij de dorpscentra. Dat de woningmarkt tijdelijk overspannen is, mag geen reden zijn om de prachtige omgeving in Roden-zuid op te offeren. Het is beter om de woningvoorraad tijdelijk uit te breiden voor 1 en 2 persoonshuishoudens en te zorgen dat er vervolgens geen leegstand ontstaat. Dat kan door van lege winkels en kantoren woningen te maken. Op de plek van het oude postkantoor, aan de Wilhelminastraat/Trambaan en langs de Groningerstraat zijn er in Roden bouwmogelijkheden. Grote projecten als centrum Roden, Peize-Zuid en nu weer Roden-Zuid leveren de komende jaren ook te grote financiële risico’s op voor een gemeente als Noordenveld.

 

 

Inmiddels heeft een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van de raad, adviseurs vanuit het college en ambtenaren, een raadpleging van inwoners voorbereid. LGN heeft hier niet aan meegedaan omdat onze fractie teveel bezwaren ziet tegen de plannen voor woningbouw en wegen in Roden-Zuid. Reageren naar de gemeenteraad kan via digitale gesprekken op 22 en 25 maart, of via een vragenlijst op www.noordenveld.nl/roden-zuid. Door coronabeperkingen zijn bijeenkomsten niet mogelijk. Overigens heeft de aanmeldmogelijkheid voor de digitale gesprekken maar iets meer dan een week open gestaan na publicatie op 10 en 17 maart, dit is geen redelijke termijn. 

 

 

LGN wil bij nieuwe plannen een participatietraject waarbij inwoners vroegtijdig worden betrokken. Iedereen hoort immers vooraf te kunnen meedenken en ideeën te kunnen aandragen, ook als mensen niet in staat zijn om snel en digitaal te reageren. Zo’n traject is verplicht volgens de nieuwe Omgevingswet. Wat LGN betreft worden na deze eerste raadpleging, de plannen ingetrokken, dan wel ter discussie gesteld in een echt participatietraject.

 

 

Lijst Groen Noordenveld hoopt dat zoveel mogelijk mensen naar de gemeente reageren om in Roden-Zuid het groen en de leefomgeving in stand te houden.

Wie per e-mail of per post naar LGN wilt reageren kan dat doen via info@lijstgroennoordenveld.nl en H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ  Roden. Dat kan ook nog na 28 maart. LGN zorgt er dan voor dat deze reacties in de gemeenteraad naar voren komen. 

 

22 maart 2021

Lijst Groen Noordenveld