SDG-thema-avond Noordenveld, geef kleur aan verschillen!
20.Mar.2021
SDG-thema-avond Noordenveld, geef kleur aan verschillen!

 

Wie in de gemeente Noordenveld om zich heen kijkt ziet niet altijd evenveel verschillen,
maar de schijn bedriegt. Denk daarbij niet alleen aan de verschillen tussen jong en oud,
mannen en vrouwen en inwoners met uiteenlopende levensbeschouwingen, maar ook aan
cultureel-etnische en seksuele diversiteit. Ruim 1 op de 12 Noordenvelders heeft een
migratieachtergrond, en volgens landelijke gegevens noemt ruim 1 op de 20 inwoners zich
lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender. In hoeverre deze groepen zich gehoord
en gezien voelen door overheden en organisaties die vaak bestuurd worden door witte,
heteroseksuele mannen van middelbare leeftijd en ouder is de vraag.

 

Op dinsdagavond 30 maart organiseren de afdelingen van PvdA en GroenLinks Noordenveld
daarom een online thema-avond over diversiteit en inclusie in de gemeente Noordenveld.
Het doel van deze avond is om dit vraagstuk gezamenlijk te verkennen en het politieke debat
hierover te voeden met kennis en inzicht in lokale vraagstukken. Dit alles tegen de
achtergrond van Sustainable Development Goal 10, gericht op het verminderen van
ongelijkheid en 11, gericht op het creëren van duurzame steden en gemeenschappen
We starten de thema-avond met een quiz om ons inzicht in de diversiteit onder
Noordenvelders op te frissen. Naast wethouder Kirsten Ipema zullen enkele
(ervarings)deskundigen een korte presentatie verzorgen en zal er een forumdiscussie
plaatsvinden tussen uiteenlopende betrokkenen: van actieve jongeren in onze gemeente tot
vertegenwoordigers van Meldpunt Discriminatie Drenthe, Vluchtelingenwerk Noordenveld,
LHBTI-belangenorganisatie COC en vrouwennetwerken. Deelnemers kunnen daarbij vragen
stellen en deelnemen aan de discussie.

 

Spreekt dit thema jou aan, meld je hier dan voor aan door een e-mail te sturen aan
dirkwillempostma@gmail.com

. Je hoeft geen lid te zijn van de PvdA of GroenLinks.
Geïnteresseerden die nog niet eerder aan een online bijeenkomst hebben deelgenomen
kunnen hierbij ondersteuning krijgen.