OT EN SIEN IN BEELD (DEEL 7)
11.Apr.2020
In 1986 kwam er weer een beeld in Nederland bij van ons vrolijke tweetal. Dit beeld werd ter ere van Cornelis Jetses gemaakt. Het prachtige bronzen standbeeld van Taeke Friso de Jong, werd niet geplaatst in zijn geboorteplaats Groningen of in Wassenaar (de plaats waar hij is gestorven en begraven). En ook niet in Bremen of Scheveningen waar Jetses geruime tijd woonde. Het staat in Zeist, in de provincie Utrecht. Hier woonde Jetses 10 jaar van zijn leven.

 

Op de website van www.vanberkelbeelden.wordpress.com staat het verhaal van het beeld te lezen:

 

“Ot en Sien is een geschenk van Wilma Bouw BV aan de gemeente Zeist ter gelegenheid van de oplevering van het bouwproject Promenade, bestaande uit woningen en op de begane grond winkels. De beeldengroep is op 20 juni 1986 op de Achterheuvel geplaatst en onthuld door H. Kalsbeek-Jetses, dochter van Cornelis Jetses (1873-1935) die de boekjes in de serie Ot en Sien geïllustreerd had. Op de sokkel is vermeld dat Jetses van 1909 tot 1919 in Zeist (Bergweg 37/37a) heeft gewoond en gewerkt.

 

Ter gelegenheid van de onthulling van “Ot en Sien” werden in Slot Zeist de originele illustraties tentoongesteld die Jetses voor de eerste druk (1911) van de boekjes Ot en Sien had vervaardigd, alsmede een aantal van zijn schoolplaten… Na restauratie in 2016 is “Ot en Sien” geplaatst aan de rand van de speelplaats achter de christelijke basisschool De Hoeksteen, niet ver van de Achterheuvel.”

 

 

Op de website www.taekedejong.nl staat bij zijn biografie het volgende te lezen: “Taeke Friso de Jong (1948 ) is opgeleid aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, afdeling Beeldhouwen (1968-1972). Hij kreeg o.a. les van Paul Grégoire, Piet Esser en Theet van der Pant. Sindsdien is hij vrij kunstenaar en maakt zowel portretten, kleinplastiek en penningen als monumentaal werk voor de openbare ruimte. Een beeldhouwer pur sang, die het liefst werkt met traditionele materialen en de daarbij behorende klassieke technieken hanteert: het hakken in steen, modelleren in klei of was en het gieten in brons. Zijn werk is toegankelijk en in stilistisch opzicht vooral figuratief en enigszins geabstraheerd te noemen.”

 

 

Een leuk wetenswaardigheidje is dat een replica van het bronzen beeldje elk jaar aan het begin van de lente wordt uitgereikt aan Zeistenaren die zich voor de Zeister samenleving hebben ingezet. Het waarderingssymbool werd op 17 oktober 1995 door het college van burgemeester en wethouders ingesteld. Aan de replica van ‘Ot en Sien’ is een oorkonde verbonden. Daarin zijn vermeld de naam en de geboortedatum van de betrokkenen en de reden welke tot toekenning heeft geleid.

 

 

Foto’s:

Van de website www.jetses.nl van Dirk Sellis

Tekst:

Diana Brink