Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen met terugwerkende kracht.
8.Mar.2013
Roden. De gemeenteraad van Noordenveld heeft op 6 maart besloten dat de
mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen met
terugwerkende kracht worden verruimd. Voor sommige belastingplichtigen
is het TOT 6 MEI 2013 alsnog mogelijk om kwijtschelding aan te vragen
VOOR HET BELASTINGJAAR 2012. Dit geldt voor:
- Ondernemers die in 2012 gebruik maakten van de BBZ-regeling (Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen) via de ISD en voor het privedeel van
de gemeentelijke belastingschulden over 2012 kwijtschelding te willen
ontvangen;
- Belastingplichtigen die in 2012 kosten voor geregistreerde kinderopvang
hebben gemaakt die per saldo hoger zijn dan de hiervoor ontvangen
vergoeding (ontvangen kinderopvangtoeslag en ontvangen tegemoetkoming
kosten kinderopvang van werkgever, gemeente en/of UWV van zowel u als uw
partner. Voorwaarde is wel dat u in 2012 een afwijzing op uw toen
ingediende kwijtscheldingsverzoek heeft gehad waarbij is aangegeven dat
deze afwijzing plaatsvond als gevolg van een te hoog inkomen;
- Belastingplichtigen van 65 jaar of ouder die in 2012 een afwijzing op
grond van inkomen hebben gehad. Voor deze groep zijn de normbedragen
aangepast waardoor er meer inkomen aanwezig mag zijn en er toch ook nog
kwijtschelding kan worden verleend. De oude en nieuwe normbedragen voor
65+ over het jaar 2012 bedragen:

Gezinssamenstelling, oud normbedrag en nieuw normbedrag 2012.
Echtgenoten 1 partner 65 of ouder.. 1412,71.. 1431,50
Echtgenote beiden 65 jaar of ouder.. 1412,71.. 1450,29
Alleenstaande ouder 65 jaar en ouder.. 1291,60..1310,39
Alleenstaande 65 jaar en ouder.. 1026,35..1045,14.

Kwijtschelding belastingen/heffingen.
Het formulier om kwijtschelding aan te vragen kunt u krijgen bij de
gemeente of het Hefpunt. Dit kan telefonsch, via e-mail of door het
formulier op te halen bij het gemeentehuis. Het formulier is ook
digitaal te verkrijgen via de website van het Hefpunt.